Wat is Emotionele Intelligentie?

Emotionele Intelligentie (EQ) en IQ worden vaak samen in een zin genoemd maar zijn niet hetzelfde en zelfs niet met elkaar verbonden. Je ziet tenslotte vaak dat zeer intelligente en hoog opgeleide mensen toch lang niet het potentieel benutten dat men bezit of niet zo succesvol zijn als je zou verwachten. Maar ook andersom is dit het geval. We kennen allemaal wel mensen met relatief weinig opleiding en een gemiddeld IQ die toch zeer succesvol worden.

Zoals je weet is je IQ de mate waarin iemand in staat is kennis op te nemen en deze in te zetten om problemen gestructureerd op te lossen.

EQ staat daar los van. Het is de mate waarin je een aantal overlappende, maar significant verschillende vaardigheden en attitudes beheerst. Net als IQ is dit door jarenlang onderzoek nu in een genormeerde analyse te meten.

Laat je EQ voor je werken

In tegenstelling tot IQ is je EQ wel continu in beweging en kun je het zeer goed ontwikkelen door er aandacht aan te geven, vaak onder begeleiding van een coach/sparringpartner.

Waarom zou je een dergelijke analyse met coaching laten doen? Sowieso moet je dit niet verwarren met hoe een dokter of therapeut iemand emotioneel ‘gezond’ maakt. Het instrument wordt weliswaar ook door psychologen gebruikt als een behandelingsinstrument maar wij gebruiken het puur als ontwikkel-instrument.

“You don’t have to be sick to get better!”.

We doen dit soort trajecten hoofdzakelijk om 4 redenen:

 1. De medewerker functioneert inhoudelijk wel goed maar op emotioneel/interpersoonlijk vlak is ontwikkeling nodig
 2. De medewerker moet/wil zich op emotioneel vlak sneller ontwikkelen ivm nieuwe rol
 3. Ter ondersteuning van het werving en selectieproces
 4. Als onderdeel van Executive Coaching (senior mgt & directie)

Wat levert het op?

 • Medewerker leert zichzelf beter kennen en zijn/haar gedrag effectiever inzetten
 • Verhoging productiviteit en krachtiger leiderschap
 • Toename employee engagement
 • Positief effect op gevoel van welbevinden, dus employee satisfaction, dus minder ziekteverzuim en verloop

Meer weten hoe het rendement oplevert voor jezelf en het bedrijf? Lees dan de business cases in de links hieronder, die spreken voor zich!

Kun je je Emotionele Intelligentie vergroten?

EQ business cases

Leadership & Emotional Intelligence

Het EQ-i 2.0 model

Er zijn 5 hoofdelementen met elk 3 subschalen die samen een inventarisatie maken van je totale EQ. Dit noemt men je EQ-i (Emotional Quotient Inventory).

 • Het begint bij je eigen emoties begrijpen. Dit noemen we Zelf-perceptie en bestaat uit emotionele zelfbewustzijn, zelfwaarde en zelfactualisatie. Als je je eigen emoties goed begrijpt kun je die ook op constructieve wijze gaan uiten.
 • Dit is Zelf-expressie en bestaat uit emotionele expressie, onafhankelijkheid en assertiviteit. Jezelf goed uiten maakt de weg vrij voor het ontwikkelen en uitbouwen van relaties met anderen.
 • Dit 3e element heet Interpersoonlijk en is opgebouwd uit interpersoonlijke relaties, empathie en sociale verantwoordelijkheid. Goede relaties stellen je vervolgens in staat om betere keuzes te maken.
 • Daarom is het vierde element Besluitvorming en heeft als subschalen impulse-controle, probleemoplossen en realiteitstoetsing. Uiteindelijk zorgen betere beslissingen er voor dat je minder stress ervaart in je leven.
 • Het laatste element is daarom Stress-management en dit bestaat uit flexibiliteit, stresstolerantie en optimisme. Goede beslissingen en minder  stress brengen ons in positieve situaties en bevorderen ons welbevinden. En dus een positiever zelfbeeld, en zo is de cirkel weer rond.