Alles begint met COMMUNICATIE. Communiceren doen we elke dag, bewust en onbewust. Met iedereen om ons heen. Of we nu willen of niet. We communiceren verbaal, maar veel meer non-verbaal. Dit  alles heeft een grote impact. Daarnaast zijn we ons vaak onvoldoende bewust van hoe we communiceren. We staan nauwelijks stil bij hoe dit overkomt bij de ander. Zo ontstaan misverstanden, ergernissen en soms zelfs ernstige conflicten.

Wilt u:

 • beter leren communiceren?
 • meer inzicht in uzelf?
 • uw persoonlijke effectiviteit vergroten?
 • meer inzicht in het gedrag van anderen?
 • uw krachten en valkuilen weten?
 • uw dieperliggende drijfveren ontdekken?
 • leren waar uw groeimogelijkheden liggen?
 • beter begrijpen hoe uw manier van communiceren anderen beïnvloedt?

SalesSucces werkt al enkele jaren zeer nauw samen met Q4Profiles: de expert op gedrag en communicatie.

Vraag dan hier je DISC Persoonlijke Stijl Analyse aan!

Het DISC model is gebaseerd op theorie van Dr. William Moulton Marston. Het geeft inzicht in het natuurlijke en gewenste gedrag van de individuele deelnemer. Daarom wordt het altijd gebruikt binnen een communicatie workshop. Daarnaast is het vaak een onderdeel van een training. Ook bij een coachingstraject is het een uiterst nuttige reflectie tool . Zeker voor mensen met een leidinggevende functie is het essentieel om je eigen DISC profiel te kennen.

Het DISC profiel geeft antwoord op vele vragen zoals: 

 • hoe is uw natuurlijke gedrag?
 • waarom heb ik met sommige mensen meteen een klik?
 • en met anderen niet?
 • hoe is dit in vergelijking tot uw gewenste gedrag?
 • wat zijn mijn talenten, sterkten en valkuilen?
 • hoe reageer ik in stressvolle situaties?
 • etc.
Vertel me meer over DISC!