The formula for EFFECTIVENESS!

https://salessucces.com/wp-content/uploads/2020/09/EMC2.mp4…


When webcams fail.

Let me, as a learning specialist, make a few things clear in advance: No, I…


Sell me this pen... (of geef hem gratis!)

“Sell me this pen!”  Voor veel mensen is dit een bekende zin uit de…


Het einde van Facebook...

Nee, ik verwacht niet dat Facebook ophoudt te bestaan. In ieder geval niet…


Sven & succesvol ondernemen

Het schaatsseizoen zit er zo’n beetje op en ik moet terugdenken aan ruim…